1. Home
 2. »
 3. Zbiorowy
Pi Makina
Profil Firmy

Pi Makina, która została założona w 1972 roku w celu zmniejszenia zależności Turcji od dostaw zagranicznych w zakresie ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych, stała się pierwszą i jedyną firmą produkującą dziesiątki krajowego ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych, takich jak betoniarnia , rozściełacz betonu, rozściełacz asfaltu, mikser trans, równiarka, spycharka, ładowarka, koparko-ładowarka i żuraw wieżowy do tego celu. Od pierwszych lat swojej działalności Spółka brała udział w wielu budowach lotnisk, zapór wodnych, autostrad, elektrociepłowni, osiedli mieszkaniowych, kamieniarzy i kamieniołomów. W tym półwiecznym okresie ciężki sprzęt i maszyny budowlane Pi Makina są preferowane przez firmy zagraniczne, a także krajowe firmy budowlane i wykonawcze; a Spółka zyskała również miejsce na rynku światowym. Ten sukces umożliwił firmie Pi Makina sprzedaż dziesiątek tysięcy maszyn i urządzeń. Ponadto Pi Makina, która od ponad 10 lat produkuje części, systemy i pojazdy dla podmiotów prywatnych i organizacji fundacji o wysokim wskaźniku udomowienia, osiągnęła znaczącą pozycję producenta w obszarze przemysłów obronnych, natomiast dla sektora energetycznego stała się pierwszą i jedyną krajową firmą, która wyprodukowała w pełni zautomatyzowane wiertnice naftowe, które mogą zejść na głębokość 7 tysięcy metrów. Dziś Pi Makina, która działa na 800 tys. procesów malarskich we własnych obiektach. Zgodnie z filozofią założycielską Pi Makina, która posiada „know-how” wszystkich produkowanych przez siebie maszyn, wzmacnia rodzimą produkcję i przyczynia się do wzrostu bogactwa kraju. Dzięki półwiecznemu doświadczeniu dzielimy w Pi Makina zasłużoną dumę z możliwości zaspokajania najważniejszych potrzeb wielu sektorów, takich jak budownictwo, górnictwo, energetyka i obronność wraz z naszymi cenionymi interesariuszami.

image
Pi Makina
Nasze wartości
icon png

Misja

Pi Makina jest jedną z wiodących firm w branży ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych produkowanych dzięki niezawodnej, zaawansowanej technologii i stale udoskonalanemu projektowi. Pi Makina przyjęła za swoją misję świadomość wytwarzania swoich produktów w sposób innowacyjny, przyjazny dla środowiska, zapewniający oszczędność energii, uczciwą cenę i zrównoważony rozwój oraz zorientowanie na klienta w usługach wsparcia postprodukcji.

icon png

Wizja

Przyczynianie się do rozwoju gospodarki kraju poprzez przyjęcie definicji najwyższej jakości w rozwoju rynku i orientacji na klienta ze świadomością produkcji krajowej zgodnie z celem ciągłego i rentownego wzrostu.

icon png

Wartości

Produkować z naciskiem na zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo oraz tworzyć cały nasz łańcuch wartości i procesy z perspektywy ryzyka i szans, ORAZ TYCH PO LEWEJ STRONIE...

icon png

Zasady

„Polityka Pi Makina Systemów Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy została przedstawiona poniżej: Poprzez identyfikację wymiarów i skutków środowiskowych i bezpieczeństwa pracy, które mogą wystąpić podczas wykonywania działalności naszej firmy zajmującej się produkcją w zakresie ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych oraz zagadnień przemysłu obronnego, stawiamy sobie za główny cel i zadanie.

 • - wyeliminowanie lub zminimalizowanie szkód, jakie skutki te spowodują dla środowiska i ludzi,
 • - Podjąć środki zapobiegające zanieczyszczeniu poprzez minimalizację zanieczyszczenia powodowanego przez powstałe odpady,
 • - wypełniać wszelkie obowiązki związane z ochroną zasobów naturalnych,
 • - Zapewnienie podnoszenia świadomości środowiskowej i bezpieczeństwa pracy u klientów, pracowników, dostawców,
 • - Przestrzegania obowiązujących przepisów środowiskowych i bezpieczeństwa pracy, przepisów administracyjnych i norm,
 • - skrupulatne monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokładanie wszelkich starań w celu minimalizacji,
 • - Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości środowiskowej i bezpieczeństwa pracy zainteresowanych stron.
 • -Pracować w harmonii z odpowiednimi celami przy ciągłym rozwijaniu istniejącego Systemu Bezpieczeństwa Środowiskowego i Bezpieczeństwa Pracy,
 • - Szanować środowisko i zapewniać ciągły rozwój oraz pozostawienie dobrego środowiska dla przyszłych pokoleń.”
Pi Makina
Nasze certyfikaty